Restaurálás
 • A restaurálásról általában

  A restaurálás többféle ágra osztható, de központi cél minden esetben a műalkotások állapotának megörzése, állagának megóvása, élettartamának meghosszabítása és esztétikai értékeinek megörzése. Anno festők, szobrászok foglalkoztak restaurálással, hiszen az anyagokat, a művészi technikákat ők ismerték a legjobban, és művészi adottságokkal rendelkeztek a feladat ellátásához. Bár eszköztáruk még kezdetleges volt, ,ágis a szándék, amivel a sérült műtárgyakat helyreállították, tiszteletre méltó. Azóta a restaurálás nagymértékben kibővült, az eljárások választéka és a restaurátorok feladatköre kiszélesedett.
 • A restaurálás ágazatai

  A szakemberek az alkalmazott anyagok és technikák szerint szakosodtak. A hagyományos restaurátori területek (festő-, fa-, és kőszobrász-restaurátorok) mellett dolgoznak könyvekre, bútorokra, ékszerekre, kerámiákra, autókra és még számos más területre specializálódott szakemberek is. A restaurálás mai elvei több évszázados fejlődés eredményeként alakultak ki, a szakterület mára tudományosan meghatározott, módszertanában kidolgozott, és művészeti egyetemen oktatják.
 • A restaurátor

  A restaurátor felelőssége a műtárgy kvalitásától függően változik, feladata rendkívül összetett: egyszerre kell művészeti, technikai és tudományos kérdéseket megoldania. A restaurálás során ma már olyan különleges eljárásokat is igénybe vehet, mint a mikroszkóp, vagy a speciális fotótechnikai eljárások (lumineszcens-, infra-, röntgen). Ezek nagymértékben segítik a munkát, hiszen fizikai beavatkozás nélkül ad információkat a műtárgyról. A restaurátornak mindig naprakésznek kell lennie, - a lehetőségekhez mérten - a legújabb anyagokról és kutatási eredményekről is kellő ismeretekkel kell rendelkeznie. Ez fontos követelmény, hiszen a mai festékek (akril alapanyagúak) más eljárásokat igényelnek, s másként viselkednek, mint a korabeliek.
 • A restaurálás dokumentálása

  A restaurálás folyamat többnyire kutatásokkal kezdődik, melyet a részletesen elkészített restaurálási dokumentáció is tartalmaz. A fotókkal alátámasztott, bizonyíték értékű adatgyűjtés nemcsak a munka menetét, de az évekkel későbbi esetleges munkálatokhoz is pontos támpontot adhat. (Gyakran előfordul, hogy szignó, vagy eltakart részletek kerülnek elő, eredeti festményről kiderült, hogy hamisítvány, vagy fordítva.)